Wie is FIAQ?

FIAQ (Federation of Indoor Air Quality) is een gezamenlijk initiatief van een aantal bedrijven om het grote publiek beter bewust te maken van het belang van een gezond en comfortabel binnenklimaat. Daarnaast streeft FIAQ er naar om een betrouwbare kennispartner voor de bouwsector te zijn ter bevordering van gezonde luchtkwaliteit in woningen en utiliteitsgebouwen. De nadruk ligt hierbij op het verschaffen van informatie over technieken, materialen en producten die bijdragen aan een gezond binnenklimaat, het behartigen van de belangen van de leden bij brancheorganisaties en de overheid, het bieden van een discussieforum voor de leden en, het organiseren van opleidingen en het opzetten van een neutrale en crossmediale sensibiliseringscampagne.